کتاب دگرگونی اطلاعات: ۶. بررسی یک پارادوکس، راپوترا راندا، مترجم: مرتضی دهنائی

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل بررسی یک پارادوکس لطفا اینجا کلیک کنید

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۶. بررسی یک پارادوکس، راپوترا راندا، مترجم: مرتضی دهنائی
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۶. بررسی یک پارادوکس، راپوترا راندا، مترجم: مرتضی دهنائی