کتاب دگرگونی اطلاعات: ۵. مثلث معیوب: آشفته بازار، انحصار، قاچاق، محمد ایزدجو

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل مثلث معیوب: آشفته بازار، انحصار لطفا اینجا کلیک کنید

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۵. مثلث معیوب: آشفته بازار، انحصار، قاچاق، محمد ایزدجو
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۵. مثلث معیوب: آشفته بازار، انحصار، قاچاق، محمد ایزدجو