کتاب دگرگونی اطلاعات: ۴. کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: سوء استفاده تاسف‌انگیز از تکنولوژی، نیکلاس باران، ترجمه مسعود خرسند

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: سوء استفاده تاسف‌انگیز از تکنولوژی لطفا اینجا کلیک کنید

 

 

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۴. کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: سوء استفاده تاسف‌انگیز از تکنولوژی، نیکلاس باران، ترجمه مسعود خرسند
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۴. کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: سوء استفاده تاسف‌انگیز از تکنولوژی، نیکلاس باران، ترجمه مسعود خرسند