کتاب دگرگونی اطلاعات: ۳. کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: حسن استفاده تاسف‌انگیز، دکتر فریبرز رئیس دانا

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: حسن استفاده تاسف‌انگیز لطفا اینجا کلیک کنید

 

 

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۳. کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: حسن استفاده تاسف‌انگیز، دکتر فریبرز رئیس دانا
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۳. کامپیوترها و نظام سرمایه‌داری: حسن استفاده تاسف‌انگیز، دکتر فریبرز رئیس دانا