کتاب دگرگونی اطلاعات: ۷. دمکراسی و تکنولوژی‌های جدید، کِن هیرش کاپ، ترجمه پرویز صداقت

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

برای دانلود متن کامل دمکراسی و تکنولوژی‌های جدید لطفا اینجا کلیک کنید

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۷. دمکراسی و تکنولوژی‌های جدید، کِن هیرش کاپ، ترجمه پرویز صداقت
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۷. دمکراسی و تکنولوژی‌های جدید، کِن هیرش کاپ، ترجمه پرویز صداقت