کتاب دگرگونی اطلاعات: ۲. داده‌های خام، محمد ایزدجو

فصلی از کتاب کتاب دگرگونی اطلاعات، انتشارات سپید، ۱۳۷۵

 

برای دانلود متن کامل داده‌های خام لطفا اینجا کلیک کنید

کتاب دگرگونی اطلاعات: ۲. داده‌های خام، محمد ایزدجو
کتاب دگرگونی اطلاعات: ۲. داده‌های خام، محمد ایزدجو